idazlan

iz. 1. Idatziz moldatutako zernahi obra edo testu. Virgilioren idazlanak osorik, latinetik euskarara itzuliak. 2. PEDAG. Perpausa baino luzeagoa den idatzizko ariketa, bereziki gai baten inguruan garatua dena.Atzera