iraultzaile

1. iz. Iraultzen duena. Belar-iraultzaileak. 2. iz. Iraultza historiko zehatz bat bultzatu eta gidatu duen pertsona; iraultzaren alde diharduena. 3. izond. Iraultzari dagokiona. Talde iraultzaileak. 4. izond. Aldaketa sakonak dakartzana, bere arloan guztiz berritzailea dena. Kopernikoren teoria iraultzaileak.Atzera