irregular

izond. 1. Erregular, simetriko edota uniformea ez dena. 2. Arau baten araberakoa ez dena. Prozedura irregularra. 3. HIZKL. Deklinazioz edota konjugazioz, ereduak agindu legez jokatzen ez den hitza. Aditz irregularra. 4. MAT. Erregularra ez den poliedroa eta poligonoa.Atzera