irudizko

izlag. 1. Irudiz adierazia. 2. Izaera errealik ez duena, irudimenean soilik dena. Irudizko lerroa. 3. Hitz baten berezko esanahitik abiatuz ideien asoziazioz sortzen den esanahi eratorria.Atzera