isolatzaile

iz. eta izond. 1. Isolatzen duena. 2. ERAIK. Areto baten isolamendu akustiko, termikoa, etab. bermatzen duen materiala. 3. ELEKTR. Korronte elektrikoa igarotzea oztopatzea helburu duen materiala, oro har dielektrikoa izan ohi dena. hizkuntza isolatzaile. HIZKL. Hizkuntza sintetikoari kontrajarririk, hitzak aldaezinak dituena edota izateko joera duena, hots, erroa eta gramatika-elementuak bereiztea ahalbidetzen ez duena.Atzera