lamina

iz. 1. BIOL. Ezkata- edo plaka-itxurako egitura mehea. 2. Ik. lamia. orno-lamina. ANAT. Ornoetako atzeko arkuaren zatia, apofisi artikularra eta apofisi zorrotza lotzen dituena.Atzera