leherketa

iz. 1. Zerbait, bereziki lehergai bat, lehertzeko ekintza eta horren ondorioa. Bonbaren leherketa oso urrutitik entzun zen. 2. HIZKL. Artikulazio herskariaren bigarren unea, artikulazio-organoen bat-bateko aldenketaren ondorioz arnasbeherako airea ahotik irteten denekoa. 3. HIZKL. Silaba-egiturari dagokionez, sekuentzia kontsonantiko bateko azken fonemari dagokion unea.Atzera