lepagora

iz. Lepoan jartzen zen gogortutako oihal-puska edo beste material zurrun batez eginikoa, lepoa tente eramatera behartzen zuena eta klerikoek eramaten zutena.Atzera