lexia

iz. Lexikoko unitate esanahiduna, hitz bakar batez (lexia sinplea) edo hitz-multzo batez (lexia konposatua) eratua.Atzera