lor

iz. 1. Lurrean herrestan garraiatzen den enborra. 2. Enborra lurrean herrestan eramateko ekintza; hedaduraz, zernahi gauza garraiatzea. Lor-katea. Lorrean eraman. Auzo-lorra. 3. Zama (berezko eta irudizko adieretan). Errazago da juramenturik ez egitea, halako lor beldurgarrietan geratzea baino. 4. Larritasuna, buruhaustea. Atsekabeak eta lorrak.Atzera