lukainka

iz. Txerri-haragiz egiten den hestebete luze eta mehea. Odolki- eta lukainka-muturrak.Atzera