maistra

iz. (Heg.) Lehen mailako irakaskuntzako emakumezko irakaslea.Atzera