makurtu

da/du ad. 1. Zuzen edo zutik dagoena beherantz higitu. Fruituen pisuak makurtzen dituen adarrak. 2. (hed.) Besteren bide, molde, esan, iritzi, etab.etara egokitu edo etorri. 3. (batez ere Ipar.) Norabide zuzenetik, berezko edo ohizko norabidetik aldaratu. Gazte zoroak erraz makurtzen dira. ELKARREKIN MAKURTU. (Ipar.) Elkarren aurka jarri.Atzera