men

1. iz. Menpea (leku-denborazko kasu-atzizkiez). Norbaiten menean erori. Menera etorri. 2. iz. Une larria. Orduan da mena, orduan da mina, orduan da azken adina.Atzera