mendikatea

iz. Mendi-sistema konplexua, oro har luzetarako ardatz zuzen edo kurbatu baten inguruan hedatzen dena; zentzu hertsian, geosinklinal baten tolesturaz sortutako mendi-sistema da.Atzera