merkatari

iz. Salerosketan diharduen pertsona, saleroslea.Atzera