minutu

iz. 1. Orduaren hirurogeirena, hirurogei segundoz osatua. 2. Arku eta angeluak neurtzeko unitatea, graduaren hirurogeirenaren baliokidea.Atzera