morboso

izond. 1. MED. Gaixotasuna sortarazten duena edota hari dagokiona. 2 (hed.) Jokabide, joera etab.i dagokienez, egoera fisiko edo psikikoaren desoreka adierazten duena. Ideia morbosoa.Atzera