morfologia

iz. 1. BIOL. Izaki bizidunen kanpoko forma eta egituraren azterketa, bereziki ingurunearekin erlazionatuz egina. 2. GEOL. Geomorfologia. 3. HIZKL. Hizkuntza bateko morfemen multzoa, hitzen egitura morfemikoa, kategoria gramatikalak (izena, aditza, etab.) eta hitzen sailkapena aztertzen dituen hizkuntzalaritzaren adarra. 4. (hed.) Zerbaiten egitura edo formaren azterketa; delako egitura edo forma bera.Atzera