nonbait

adb. 1. Tokiren batean (ezezko ez diren esaldietan erabiltzen da). Bi ohar horiek, nonbait sartu behar eta, hementxe sartu ditugu. 2. Dirudienez, antza denez. Lan hau, nonbait, geroko utzi zuen. NONBAIT HAN, NONBAIT HOR. (Ipar.) 1. Ia; gutxi gorabehera.Hamabi kintal nonbait han. 2. Han, hor nonbait. Nonbait hor dago gordea. || NONBAIT(ET)IK. Nonbaitetik hasi behar eta, neure buruagandik hasi naiz. || NONBAITEN. (batez ere B) Nonbait. || NONBAITERA. (B) Norabait.Atzera