nora

1. gald. (adb.) Zein tokitara. Nora joan? Ez dakizue nondik datorren, ez nora doan. 2. Dagokion aditzak bait- edo -(e)n atzizkia duela, aurretik duen perpausaren menpeko erlatibozko perpausa osatzeko partikula. 3. Huraren saileko erakusle batekin, erlatibozko perpausak osatzeko partikula. Eguzkia nora, zapiak hara. NORA EDO HARA. Norabait. Gertatzen bazaio egun batzuetarako nora edo hara joan beharra. || NORA GABE. Helbururik gabe, galdu-gordean, noraezean. Erlekumea nora gabe hegan ari denean.Atzera