norbera

izord. (batez ere B eta G) Hitz egiten ari dena bera, edo aipatu den hura bera eta ez beste bat. Norberarenak edo besteenak.Atzera