onetsi

du ad. 1. (zah.) Maitatu. Hurkoa onestea bere burua bezala. 2. Ontzat eman. Ez dut ikusten, bestalde, inork gaitzesten dituenik horrelakoak hizkuntzaren aldetik eta, alde honetarik, arbuiatzen ez dena onartua eta are onetsia dago. 3. Bedeinkatu. Onetsia izan dadila Jainkoa. Ur onetsia.Atzera