orokor

izond. 1. Kasu- edo banako-multzo bati (ez kasu edo banako bati) dagokiona. Ideia, ohar, irizpide orokorrak. 2. Sail bateko kasu edo banako gehienei dagokiena. Joera orokorra. 3. Multzo bateko banako guztiei dagokiena edo guztiak biltzen dituena. Batzar orokorra. 4. Nagusia. Zuzendari, zuzendariorde orokorra.Atzera