ostean

adb. 1. Atzean. 2. Ondoren (aurretik duen izen-sintagmak -en kasu-atzizkia hartzen duela edo aditzaren era burutuaren ondoren; delako sintagmako izenak zerbait bizigabea adierazten badu eta atzean adjektiborik ez badu, -en atzizkia eta mugatzailea gal ditzake). Zerbait egin ostean. Ate ostean ezkutatu zen. Lo gozoaren ostean itzartu da. -Z OSTEAN. -z gainera; -z bestalde. Badauzkagu hauez ostean zortzi basabehi.Atzera