planta

iz. 1. (herr.) Itxura. 2. Zerbaiten produkzioan ari den instalazio-multzo industriala. 3. ERAIK. Oinplanoa. PLANTAK EGIN. Itxura egin. Hantxe zen mozkor-plantak egiten.Atzera