saltoki

iz. Salgaiak saltzen diren lekua; denda. saltoki handi. (pl.) Produktuak txikizka saltzeko establezimendu handia, lokal bakar batean edo batabestearen ondoko lokaletan hainbat kategoriatako salgaiak saltzen dituena. Sail bakoitzak denda espezializatuen pareko artikulu-aukera zabala izan ohi du.Atzera