seguidilla

(gazt.zko hitza) iz. Antzinako dantza- eta kantu-mota espainola, arina eta erritmo hirutarrekoa.Atzera