sei

1. zenbtz. zehazt. Bost eta bat. 2. iz. Delako kopurua adierazten duen zenbakia; delako zenbakia ezaugarri duen gauza edo pertsona.Atzera