sekretu

1. iz. Jakinarazi nahi ez den gauza, berri edo informazioa, besteen ezagutzatik eta bistatik ezkutuan gorde nahi dena. Deskubritu gaberik bere sekretua, amodioa zeukan barnean sartua. 2. izond. Ezkutukoa, gehienek ez dakitena. Informazio sekretua. SEKRETUAN. Ezkutuan, isilean. Sekretuan joango naiz zure bila.Atzera