subespezie

iz. BIOL. Bizidunen sailkapenean, espezieko beste indibiduoetatik bereizten dituzten zenbait ezaugarri duten indibiduoez osatutako taxonomi taldea, espezieak baino maila baxuagoa duena.Atzera