tasa

iz. 1. EKON. Zerbitzu publikoak erabiltzeagatik eta zerbitzu horiek ematen dieten etekinaren heinean, administrazioak partikularrei eskatzen dien kontraprestazio ekonomikoa. 2. Portzentajearen bidez adierazitako magnitude baten balioa. Inflazio-tasa. Jaiotza-tasa interes-tasa. Ik. interes.Atzera