testu

iz. 1. Idatzi bat osatzen duten hitzen multzoa; irudi, ohar eta iruzkinez at, liburu nahiz dokumentu baten muina osatzen duen atala edo hitz-multzoa. 2. Idatzizko obra; testuliburua. 3. Ik. testo. HIZKL. testu-gramatika. Perpausaren ordez, testua, diskurtsoa aztergai duen gramatika. || testu-hitz. Lexikografian, testu batean bi zuriuneren artean ageri diren letra-multzoetako bakoitza (testu-hitz bakoitzari dagokion marka morfologikorik gabeko forma kanonikoari, lema deritzo).Atzera