tranpa

iz. 1. Animaliak harrapatzeko jartzen den tresna, artea. 2. Norbaiti ziria sartzeko edo kalte egiteko azpikeria; edozein jokotan maltzurkeriaz zilegi ez dena egitea. Tranpa egin. 3. Lurrean dagoen atea, gela beheragoko oin edo pisuarekin komunikatzen duena.Atzera