txosten

iz. Gai jakin bati buruzko azalpen idatzia. Euskaltzaindian irakurri zuen txostenean.



Atzera