zale

izond. Zerbaitetarako joera edo grina duena edo zerbait atsegin duena (aurrean duen izen-sistagmak -en kasu-atzizkia daramala). Ez naiz ni horrelako arriskuen zale.Atzera