zenbait

zenbtz. zehaztgb. Bat baino gehiagoko kopuru zehaztugabearen adierazlea (izen-multzoaren aurrean gehienean, baina ondoren ere ezar daiteke). Zenbait etxetan. Zenbait gizoni gertatua. Liburu zenbaitetan irakurri dut hori.Atzera