zentralismo

iz. Erabakiak hartzeko ikuspuntu zentralizatua edo agintean daudenena soilik defendatzen duen sistema. zentralismo demokratiko. Alderdi komunisten barne-antolakuntzaren sistema hierarkikoa. Agintean dauden erakundeak hautatzea, programa politikoa demokratikoki finkatzea, hori aplikatzean gutxiengoak gehiengoaren erabakiak onartzea eta, azkenik, kritika eta autokritika ditu ezaugarri.Atzera