zirriborro

iz. 1. Arreta gabe eta trakets eginiko marrazki edo idazkera ulergaitza. 2. Artelan, idazlan edo bestelako zerbait gauzatu aurretik egiten den eta haren gutxi gorabeherako ezaugarriak azaltzen dituen behin-behineko irudi, eskema edo ideia.Atzera