zortzi

1. zenbtz. zehazt. Zazpi eta bat. 2. zenbtz. zehazt. Zortzi eguneko epea adierazteko erabiltzen den hitza (atzo, gaur edo bihar bezalako hitzen ondoren). Gaur zortzi etorriko da. 3. iz. Delako kopurua adierazten duen zenbakia; delako zenbakia ezaugarri duen gauza edo pertsona.Atzera