absolutu

izond. 1. Beste ezeren arabera hartzen ez dena. 2. Oinarrizkotzat hartutako hiru magnitude erabiliz beste guztiak eratortzen direneko unitate-sistema. 3. HIZKL. Deklinabideko kasu gramatikaletako bat, kasu-atzizkiaren bitartez gauzatzen dena. 4. HIZKL. Inolako mailaketa eta maila-adberbiorik onartzen ez duen adjektiboa. 5. KIM. Substantzia purua edo ia purua. 6. KOREOGR. Beste laguntzarik gabe, mugimendua baino erabiltzen ez duen dantza-mota. 7. MAT. Zenbaki erreal batek zeinua kontuan hartu gabe duen balioa.Atzera