bezainbat

(batez ere Ipar.) Adina, kantitate-berdintasuna adierazteko hitza. Ikus ahal bezainbat bazter. Han bezainbat koplari, non ote da? Buru bezainbat aburu (esr. zah.). BEZAINBAT(EAN). 1. (aurretik -z edo den(az) duela) -i dagokionean. Lan honen egileaz den bezainbatean. Obrez denaz bezainbat. 2. (aurretik erlatibozko perpausa edo ahal duelarik) -en neurrian, heinean. Garbitu ere egin zuen, egin zitekeen bezainbatean.Atzera