dena

zenbtz. orok. Oro, guztia (bakarrik agertu behar du, ez izen-multzoari lagunduz). Dena galdu da. Liburu horiek denak irakurri ditu.Atzera