gainera

adb. Esan berri denari zerbait gehitzeko erabiltzen den lokailua. Ederra da eta gainera merkea. Hitz horrek, gainera, ez du hor ezarri nahi zaion zentzurik. -Z GAINERA (izen-sintagma edo kideko bati dagokiola). Hitz batek baduela formaz eta adieraz gainera beste zerbait. Demagun erregek seme bat duela eta honez gainera semetzat hartu nahi duela beste bat.Atzera