gainerako

iz. eta izlag. 1. Osotasun baten zati bat edo multzo bateko elementu bat (edo batzuk) aipatu ondoren, gelditzen diren besteen multzoa. Bizkaiko euskalkia batetik, eta gainerako guztiak bestetik. 2. Zerbaitek duen balioa baino diru handiagoz ordaintzean itzultzen den zenbatekoa. GAINERAKOAN. Gainerakoari dagokionez, aurretiaz azaldu edo esandakoaz aparte. Bigarrena zabalagoa, gainerakoan berdinak dira. || GAINERAKO(A)Z. Gainerakoan.Atzera