gertaera

iz. 1. Gertatu den gauza, bereziki interes edo esangura duena. 2. FIS. Aldiuneko eta lekututzat jotzen den fenomenoa, zehazki mugatutako tokian (espazioan) eta unean (denboran) gertatzen dena. 3. Ik. fenomeno.Atzera