gudu

iz. 1. Borroka. .Gudu-zelaia. 2. Bi armadaren arteko borroka. 3. (batez ere Ipar.) Gerra.



Atzera