lau

1. zenbtz. zehazt. (Pluralezko kasu-atzizkiekin laur) hiru eta bat. Laurak bat. 2. iz. Delako kopurua adierazten duen zenbakia; delako zenbakia ezaugarri duen gauza edo pertsona. LAU OINEAN. Eskuak eta oinak lurrean ezarriz, lauoinka. Lau oinean ibili.Atzera