otoitz

iz. 1. Arima izaki espiritual batekin harremanetan jartzea, komunikatzea, hari eskerrak emateko nahiz laguntza eskatzeko edo hura goresteko. 2. Laguntza edo mesede bat lortzeko izaki espiritual bati zuzentzen zaion eskaria. 3. Kristau-liturgiako mezatan, orduen liturgian edo bestelako elizkizunetan esaten den eskabide-formula berezia. "Aitagurea" eta gainerako otoitzak. otoitz-ordu. Ik. ordu. OTOITZEAN. Otoitz egiten. Otoitzean ari zela.Atzera