prozesu

iz. 1. Fenomeno baten fase edo aldi guztien multzoa. 2. Emaitza edo helburu jakin batera daraman urraskako gertaera edo eragiketen segida. Fabrikazio-prozesua. 3. BIOL. Organo edo organismo baten irtengunea. 4. ZUZ. Justizi organoetan auzia jartzen denetik ebazpena edo epaia eman arte egiten diren urrats guztien multzoa, araututako forma juridiko bat duena. prozesu elkarreragile. INFORM. Erabiltzailearekin aldibereko komunikazioa duen prozesu-mota.Atzera